goto top
Header_1

De kracht van beeld

Maar liefst 80% van wat wij ervaren is visueel. Een groot gedeelte van ons brein is dus gemaakt voor het verwerken van plaatjes. We zijn er gewoon supergoed in!

Wat zou er gebeuren als we dat gedeelte van ons brein meer prikkelen en beeldkracht zouden inzetten om elkaar beter te begrijpen?

In het werken met mensen vindt continu interactie plaats. Een goede afstemming is onmisbaar voor het leveren van goede, passende begeleiding en zorg. De ideale manier om dit te bereiken is iets wat iedereen als kind al deed.... Tekenen!
Tekenen is een praktische tool die direct bijdraagt aan ‘gewoon goede hulpverlening!’.

verbinding

Tekenen zorgt voor VERBINDING

 • Beeldtaal is een universele taal; het is gemakkelijk en eenduidig.
 • Tekenen laat zien wat er wordt bedoeld. Het maakt zichtbaar waar het gesprek over gaat.
 • Tekenen zorgt ervoor dat deelnemers op dezelfde golflengte zitten.


vertrouwen

Tekenen geeft een gevoel van VERTROUWEN en VEILIGHEID

 • Door te tekenen wat er besproken wordt, ziet en voelt de hulpvrager dat hij gehoord wordt.
 • Er is direct ruimte voor interactie en feedback.
 • Er ontstaat wederzijds begrip.
 • Een gesprek gaat gemakkelijker naar een diepere laag en wordt een dialoog (samenspraak).

verbinding

Tekenen tijdens een gesprek vergroot de AANDACHT en FOCUS

 • Tekenen activeert en prikkelt het brein, waardoor we actiever betrokken zijn en informatie beter opnemen.
 • Zelf tekenen of een ander zien tekenen zorgt voor verstilling en mentale rust waardoor luisteren gemakkelijker wordt.
 • Tekenen brengt structuur en helpt om de rode draad te blijven volgen.
overzicht

Een tekening creëert OVERZICHT en leidt tot nieuwe INZICHTEN

 • Door de hulpvraag te tekenen, ontstaat er emotionele afstand tot de hulpvraag. Dit geeft overzicht en ruimte voor reflectie.
 • Tekenen maakt complexe zaken eenvoudig zonder de essentie te verliezen.
 • Processen worden overzichtelijk, inzichtelijk en verbanden leggen wordt gemakkelijker.

doelgericht

Een tekening zorgt dat we DOELGERICHT blijven

 • Een tekening zorgt voor een concrete voorstelling van het gemeenschappelijke te behalen doel (samenwerking).
 • Een tekening vormt een helder, transparant naslagwerk.


betrokkenheid

Tekenen vergroot de BETROKKENHEID

 • Tekenen dwingt om tot de essentie van het verhaal te komen, er ontstaat een helder beeld van de hulpvraag .
 • Beelden zijn duidelijk en eerlijk, een onscherp beeld is geen beeld.


leuker

En tot slot ...
Tekenen maakt werken aan een oplossing een stuk LEUKER en LUCHTIGER!